Proszę czekać...

{{var product.name}} werd toegevoegd aan uw winkelwagen


Continue shopping
View cart & checkout

{{var product.name}} is verwijderd uit uw winkelwagen


Continue shopping
View cart & checkout
Montagehulplijn 024 760 0900
MENU
Monteur

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zandri

 

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Marcin Standerski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RPM PH, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

    Siedziba sprzedawcy mieści się pod adresem:

    ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 42-700 Lubliniec; NIP 575-17-17-445, REGON 151582404.

2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.zandri.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może zamawiać towar.

3. Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.

4. Regulamin - niniejszy regulamin.

5. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego na stronie Sklepu.

6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności części i akcesoria do skuterów i motorowerów.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.zandri.pl prowadzony jest przez: RPM PH Sp. z o.o. e-mail info@zandri.pl, nr telefonu XXXXXXXXX, z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 42-700 Lubliniec, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie - Nr: XXXXX. Nr NIP: 575-17-17-445, nr Regon: 151582404.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu Zandri.pl są przetwarzane przez RPM PH.

 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy

  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Zandri.pl

 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Zandri.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Zamówienia

 • Sklep internetowy Zandri.pl umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

 • W celu złożenia zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Zandri.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 • Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 • Klient może zmienić zamówienie mailowo: info@zandri.pl lub poprzez czat na żywo

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym Zandri.pl wysyłany jest z Holandii za pośrednictwem firmy kurierskiej PostNL.

 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia..

 • Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkody z kurierem.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:

   1. Przelew na rachunek bankowy Zandri :

    RPM PH Sp. z o.o.
    ul. Skłodowskiej – Curie 91
    42-700, Lubliniec
    Bank XXXXX, Oddział we XXXXXXX
    nr rachunku: XXXXXXXXXXXXXX

   2. Kartą kredytową.

   3. PayPal.

  • Za pobraniem

   1. Gotówką do rąk kuriera.

 • Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dziale WYSYŁKA I DOSTAWA.

Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni i wypełniając formularz zwrotu. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Klient zobowiązany jest zwrócić wszystko co znajdowało się w przesyłce.

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Zandri.pl

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Zandri. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

  1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

  3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

  4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Zandri i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Zandri rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Zandri.

 • Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika XXXXXXXXXXX i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny.

  2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Zandri, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest uzasadnione

 

Serwis

 • Przesyłki zwrotne prosimy wysyłać na adres: RPM PH Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 42-700 Lubliniec

 • Kontakt: XXXXXXXXX

 

Postanowienia końcowe

 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zandri.pl.

 • Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 • Zandri ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 • Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

 • W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować na stronie Zandri.pl. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

 • Regulamin sklepu internetowego Zandri nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).