• Zapłać po dostawie
  • Klienci oceniają Zandri na 9.4 punktów
  • Ponad 100.000 części w asortymencie
  • Jak łatwo znaleźć części zamienne?
    Sprawdź nasze rysunki rozstrzelonych widoków! Kliknij tutaj

Disclaimer

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cała zawartość (teksty, ilustracje, zdjęcia, obrazy, pliki, projekty, aranżacje i inne rzeczy) na tej stronie Zandri.nl są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Z treści tej strony można korzystać wyłącznie zgodnie z zasadami internetu. Bez wyraźnej pisemnej zgody Zandri B.V. zabronione jest integrowanie chronionych treści opublikowanych na tej stronie z innymi programami lub innymi stronami internetowymi lub wykorzystywanie ich do innych celów. Niniejsza strona internetowa może zawierać elementy chronione prawem autorskim i innymi prawami, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich, a zatem są odpowiednio chronione dla takich osób trzecich.

Odpowiedzialność
Strona Zandri.nl została starannie opracowana i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Roszczenia odszkodowawcze i gwarancyjne wynikające z niekompletnych lub błędnych danych są wykluczone. Zandri B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody pośrednie lub wtórne, wynikające z dostępu do tej witryny lub korzystania z niej.